SKINoCARE Vortepenn

Vortepenn til å smøre på vorter. Hender og føtter.

Aktivt stoff: Monokloreddiksyre. Sterkt etsende!

Innhold: 1 ml