Nozovent – Large

Nozovent - LargeMotverkar snarkning och gör det lättare att andas genom näsan.

Undviker näsvingens minsta mjukdelar.

Innehåll: 2 st.